Nákup, prepravovanie a predaj

Veľkoobchodná činnosť v hutníckom materiále ako sú valcované drôty a tyčová oceľ spočíva v nákupe od producentov v Nemecku, Maďarsku, Poľsku, ale prioritne v Česku, a to od MORAVIE STEEL, a.s. Třinec. Spoločnosť MAJOMAX s.r.o. nakupuje od ostatného dodávateľa aj žíhané, ťahané, lúpané, brúsené a fosfátované produkty.

Pre uspokojenie zákaziek odberateľov, MAJOMAX s.r.o. uskutočňuje zušľachťovanie valcovaných materiálov v Maďarsku a Nemecku.

V primeraných objemoch dodávaných drôtov a tyčového materiálu firma nakupuje v zahraničí aj oceľovú pásku pre výrobu klietok na ložiská a túto dodáva ložiskovému priemyslu.

Spracovateľom ocelí dodávame tryskací materiál v tvrdosti a priemeroch podľa požiadaviek odberateľa.

Valcovaný drôt Oceľ kruhového prierezu ťahaná za studena.
Tyčová oceľ kruhového prierezu - brúsená.

 

Po ďalšom spracovaní drôtu, ako je žíhanie, ťahanie, brúsenie a fosfátovanie, je produkt dodávaný pre výrobu teliesok na valivé a guličkové ložiská.