Ponúkame trojfázové transformátory - výrobca BEZ Transformátory Bratislava, ktorého zastupujeme v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku.

Z výrobného programu môžeme dodať:

- trojfázové olejové transformátory s výkonom 25 kVA až 10 MVA, do napätia 35 kV, s medeným alebo hliníkovým vinutím

- trojfázové transformátory s liatou izoláciou, s výkonom od 100 až do 4 MVA do napätia 35 kV,

- trojfázové transformátory s liatou izoláciou, s výkonom od 100 až do 1600 kVA do napätie 22 kV,

- trojfázové olejové transformátory v ochrannom kryte v ekologickom vyhotovení s výkonom 100 až 630 kVA, do napätia 22 kV

- trojfázové suché transformátory s výkonom 25 až 1600 kVA, do napätia 10 kV

- špeciálne transformátory

 

VYKUPUJEME:

- transformátory nepotrebné, chybné a staré všetkých typov za výhodné podmienky

 

LIKVIDUJEME:

- šrotovaním Vaše transformátory vrátane oleja a vystavíme Vám likvidačnú správu

 

VYKONÁVAME:

- u distribučných transformátorov vykonávame meranie, revízie a predpísané skúšky, opravy v dielni i externé, filtráciu oleja, skúšky elektr. pevnosti olejov, ochranných pracovných pomôcok a vypínacích tyčí, klieští a hákov

Poznámka: Taktiež ponúkame transformátory repasované za cca 60% ceny nového. Tieto dodávame so všetkými skúškami podľa STN, skúšobným protokolom, osvedčením o akosti výrobku a na tieto rovnako ako na nové, poskytujeme 18 mesačnú záruku.

1. Trojfázové suché transformátory s hliníkovým vinutím, s vinutím vn zaliatym do epoxidovej hmoty, vyhotovenie bez skrine, s krytím IPOO. 2. Trojfázové suché transformátory s hliníkovým vinutím, s vinutím  vn zaliatym do epoxidovej hmoty, vyhotovenie v skrini, s krytím IPOO. 3. Trojfázové suché transformátory s medeným vinutím,  vo vlnových nádobách so zníženými stratami naprázdno, s krytím IPOO.