Napaletovaný Cu odpad a Al triesky

pripravené na odvoz.  

Delenie Fe odpadu podža tried EU.  Demontáž, rozpažovanie, triedenie

a preprava strojov a zariadení do šrotu.
Preprava Fe odpadu vagónom

do železiarní.
Rozvoz Al a Cu odpadu do hutných závodov  na Slovensku i do zahraničia.