brúsenie, ostrenie, sústruženie, frézovanie, vŕtanie a delenie železných a neželezných materiálov
Brúsenie na guľato  

 Mäkké operácie na frézke

Brúsenie vrtákov

Brúsenie na plocho
Delenie materiálu Brúsenie a ostrenie náradia a nástrojov
Brúska na ostrenie reťazí motorových a elektrických píl pre pilčíkov Meranie súčiastky po operácii na sústruhu
Ostrenie píl na rezanie dreva Výroba nástrojov, foriem a strojáskych súčiastok